ANNIE DE TROYER Annie De Troyer, Schakels Deze bundel toont dat de Vlaamse dichteres na Niet alle zwart is hermetisch niet heeft stilgezeten. Een prachtige variëteit aan gedichten draagt zij met deze bundel aan. Zij blikt terug op haar leven, maar ook in het heden ontbreken de beschouwingen niet. Onder de welgekozen titel Schakels biedt de dichteres een aaneenschakeling van overwegingen, ervaringen, observaties en emoties, maar bovenal schakelt zij met het leven. oktober 2022 isbn 978-94-93155-11-4 Annie De Troyer, Niet alle zwart is hermetisch. We zijn trots dat we deze bundel van Annie De Troyer, eerder uitgegeven bij uitgeverij De Blauwe Engel, in ons fonds konden opnemen. De Vlaamse dichteres beschouwt met haar gedichten in deze bundel de vijf grote levensfasen: herinnering, begeerte, onmacht, liefde en eindweg. “Met rake verwoordingen en beelden, met korte aanduidingen en door welgekozen witruimtes lukt het haar talloze levensmomenten te verdichten en ze ons schroomvol aan te reiken. Haar gedichten getuigen van nauwgezet observeren en peilen, zowel van de eigen ervaringen als van die van anderen; ze zijn het resultaat van een blijvend zoeken naar de kern.“ (Ugo Verbeke) oktober 2022 isbn 978-94-93155-12-1 De bundelpresentatie vond plaats in cultuurcentrum Scharpoord in Knokke-Heist op 8 oktober voor een volle zaal met zo’n honderd belangstellenden.