HANS F. MARIJNISSEN Een leven vol muziek en poëzie, naast en zeker ook na zijn loopbaan als werktuigbouwkundig ingenieur in de metaalindustrie. Werkt aan zijn eigen inmiddels omvangrijk poëtisch oeuvre, maar helpt ook anderen op dat gebied. O.a. middels zijn bestuurstaken voor de Poëzieclub Eindhoven. Een roerig leven ook, waarvan de neerslag in zijn gedichten is te vinden. Hier niet samen te vatten. Voor meer details zie onder meer de biografische gegevens op zijn website . De nieuwe bundel Onderuit is het product van een poëtisch project dat alleen voor een zeer ervaren dichter is weggelegd. 72 dagen achtereen schreef Marijnissen elke dag twee gedichten, elk aangevuld met commentaar dat op zich al de moeite waard is. Enkele opnames van gedichten uit Onderuit vindt u hier. isbn 9 789493 155138