LOUIS VAN LONDEN Louis van Londen is een graag geziene gast op de diverse poëziepodia in Nederland en Vlaanderen. Zijn toegankelijke poëzie leent zich goed voor voordrachten. Het zijn doorgaans gedichten gericht aan een “jij”, waarin de lezer enerzijds de dichter vermoedt, maar anderzijds zichzelf herkent, omdat het gaat over zwakheden, zorgen en ervaringen die wij allemaal wel ervaren. Zelf organiseert Louis het succesvolle maandelijkse literaire podium De Groene Fee in Breda. (https://www.facebook.com/groenefee/ )