WILL VAN BROEKHOVEN Dichter en psycholoog Will van Broekhoven woont tegenwoordig in Antwerpen, maar hij is opgegroeid in Zeeuws- Vlaanderen. Niet zo vreemd dat in zijn bundel Scheldemond en klauwzeer  het Scheldegebied een voorname plaats inneemt. De bundel is het debuut van Van Broekhoven. Alain Delmotte reageerde in het literaire e-zine De schaal van Digther: “Een debuut? Het is de maturiteit van deze gedichten die mij daaraan doet twijfelen. Dit is niet een bundel van een dichter die aarzelend naar een eigen stem op tast is (wat vaak bij debuten opvalt). Deze dichter lijkt zijn eigen stem al te hebben gevonden: dit wil zeggen hij beschikt over een doordachte, consequente poëtica en taaleigenheid. “ Lees verder op de site van Dighter. ISBN 978-94-93155-15-2  
HOME